סניף דואר בת חפר סגור 29.3.17

שימו לב

ביום רביעי 29.3.17 סניף הדואר בבת חפר

יהיה סגור