מכרז הקמת דוכנים בערב יום העצמאות

מוזמנים להציע הצעות להקמת דוכן

הצעות יש להגיש במרכז הקהילתי עד יום רביעי 10.4