ועד הישוב

וועד בת חפר נבחר על ידי תושבי בת חפר בבחירות שמתקיימות אחת לחמש שנים. הבחירות לוועדי היישובים של מועצות אזוריות הינו חלק בלתי נפרד מהבחירות המתקיימות לראשות המועצה ולחברי מליאת המועצה. מספר חברי הוועד בכל יישוב נקבע לפי כמות התושבים בכל יישוב. בבת חפר מכהנים 11 חברי וועד.

וועד היישוב פועל בצמוד למחלקות המועצה וראש המועצה בכל הקשור לניהול חיי הקהילה והטיפול / הוספת תשתיות היישוב. ישנה חלוקת אחריות בנושאים שונים בין המועצה לבין הסמכויות אותם המועצה האצילה על וועד היישוב.
לרשימה המלאה של סמכויות הוועד והמועצה לחץ כאן.

תפקידיו של הוועד הינם לנהל את שגרת החיים של תושבי היישוב והתשתיות בו ובכלל כך הטיפול בתשתיות הפיסיות של היישוב, חזות היישוב, מבני ציבור ועוד. כמו כן וועד היישוב אמון על חיי הקהילה בנושאים: תרבות, גימלאים, ספורט, נוער, ביטחון, שירותי דת ועוד.

באחריות ובסמכות וועד היישוב למנות יורי וועדות לפי צורך ולפי נושא.

ב- 24/12/2013 נערכו בחירות לראשות המועצה ומליאת המועצה ולוועד בת חפר. בבחירות ליישוב התמודדו שתי קבוצות: קבוצת "בת חפר אחת" בראשותו של עדי אמזלג וקבוצת "מנהיגות לשם שינוי" בראשותו של בני ויטנברג.

תוצאות הבחירות:

  • ועד הישוב: 6 חברים לבת חפר אחת, 5 חברים למנהיגות לשם שינוי.
  • נציגים במליאת המועצה: 2 נציגים לכל קבוצה.
  • סה"כ קולות כשרים: 1877.
  • אחוז הצבעה 51.5% מקרב תושבי היישוב (סה"כ בעלי זכות הצבעה בישוב: 3640).
  • ראשות המועצה: 62% לרני אידן, 38% לעפרה ברק.

בישיבת ההסמכה של הוועד על ידי המועצה בנוכחות ראש המועצה, נבחר יו"ר וועד היישוב על ידי חברי הוועד. היו"ר הנבחר הינו: אמזלג עדי.

חברי וועד היישוב:

  • עדי אמזלג, אבי מלכה, רז שלו, דויד אביב, עמית להב, קרן שושן,
  • בני ויטנברג, צביקה למפלץ, רונן גולוב, מיכל יהודאי פלג, ליאור לבנוני.