נציגינו במועצה

גופי המועצה: המליאה, הנהלה וועדות.


מליאת המועצה

המליאה היא גוף המאגד נציגים מכל הישובים ובראשו עומד ראש המועצה רני אידן וסגן ראש המועצה אלדד שלום. במליאה יש נציג אחד לכל ישוב, למעט בת חפר לה יש 4 נציגים ובית יצחק וכפר ויתקין להם יש 2 נציגים (בשל גודלי הישובים(. המליאה מתכנסת אחת לחודש ומקבלת החלטות אסטרטגיות הקשורות לעמק חפר ולישובים.

יש לציין כי בעמק חפר ישנו שלטון דו רבדי, כך שמרבית ההחלטות הקשורות לישובים עצמם מתקבלות על ידי ועדי הישוב, ומליאת המועצה מאשרת נושאים אסטרטגים, תב"רים (תקציבי פיתוח) ומסגרת תקציבים.

נציגי בת חפר במועצה: רו"ח רעיה קידר, דורון גייר, ירון קומפל ועו"ד גיא ויצ'לבסקי.


הנהלת המועצה

ההנהלה נפגשת אחת לשבועיים לדיון של מספר שעות בנוגע לנושאים אסטרטגיים שונים של המועצה. לרוב, כל נושא המועלה לאישור מליאת מועצה עובר לפני כן בהנהלת המועצה לשם דיון מעמיק יותר.

ההנהלה כוללת  כ-14 חברי מליאה מישובים שונים אשר אושרו לתפקיד על ידי המליאה,  ראש המועצה וסגן ראש המועצה. בניגוד למליאת המועצה בו לכל ישוב יש נציגות, בהנהלה נבחרים החברים על בסיס אישי באופן שלא כל הישובים מקבלים ייצוג. תפקיד חברי ההנהלה לראות את תפיסת עמק חפר ככלל ולא לייצג את הישוב. פעמים רבות, חבר הנהלה אף מנוע מלהצביע בנושאים הקשורים לישוב שלו. יחד עם זאת, אין ספק שנציגות פעילה בהנהלה זו יש בה משמעות ויכולת השפעה עבור הישוב.

נציגת בת חפר בהנהלה: רעיה קידר.


ועדות

הפעילות במליאה מתבצעת באמצעות ועדות בנושאים שונים. שיבוץ בת חפר בוועדות הוא:

 • ועדת מכרזים – רו"ח רעיה קידר
 • תשתיות לאומיות – רו"ח רעיה קידר וירון קומפל
 • תכנון ובניה – עו"ד גיא ויצלבסקי
 • ביטחון – דורון גייר
 • ביקורת – עו"ד גיא ויצלבסקי
 • מל"ח (חירום) – ירון קומפל
 • סולידריות חברתית – עו"ד גיא ויצלבסקי

כמו כן, יושבי ראש ועדות ספורט (מירה גירון), רווחה (קרן שושן), ואיכות הסביבה (ארז ברקאי) של בת חפר משולבים כנציגי ציבור בוועדות המועצה הרלוונטיות, ואיתי בארי שכיהן במשך שנתיים שעברו כיושב ראש ההנהגה הבית ספרית בשדות שולב בוועדת חינוך.


חברות קשורות

לבת חפר מינויים בתפקידים בחברות הקשורות למועצת עמק חפר:

 • החברה הכלכלית: איציק יונגר
 • בית גינס: רעיה קידר, עדי אמזלג ומשה אוזן

 

בכל שאלה או צורך בעזרה בנוגע לפעילות המועצה, ניתן לפנות ל:

 • חברת הנהלת המועצה – רו"ח רעיה קידר: [email protected] – 054-4736422
 • חבר המועצה – עו"ד גיא ויצלבסקי: [email protected] – 052-2880468
 • חבר המועצה – ירון קומפל: [email protected] – 052-4236965
 • חבר המועצה – דורון גייר: [email protected] – 052-3340340