פייסבוק – קבוצת בת חפר

קיימות מספר קבוצות פייסבוק לבת חפר:

1. קבוצת בת חפר לחץ כאן

2. קבוצת קח תן בת חפרלחץ כאן

3. קבוצת מיד ליד בת חפר והסביבה בלבד – לחץ כאן