הרחבת צומת ניצני עוז – הודעה לתושבים

צומת ניצני עוז – הודעה מטעם המועצה והיישוב:
הפנייה בצומת ניצני עוז מכביש 5714 לכביש 57 נחסמה לצורך עבודות תשתית של חברת מקורות במסגרת הרחבת ושדרוג הצומת.
לאחר דין ודברים עם סגן ראש אגף פרויקטים בנת”י, סוכם:
1. נוכחות שוטר – ההכוונה בצומת ניצני עוז תימשך בשעות הבוקר.
2. עבודת התשתית תואץ ובתקווה שעד סוף השבוע הבא יושלם השלב הראשון והפנייה ימינה תיפתח כסדרה.
3. כחודש לאחר מכן תיחסם שוב הפנייה ימינה בכדי לאפשר את הרחבת הצומת. העבודה תיעשה במשמרות ויעשה כל מאמץ לסיימה תוך כחודש ימים (במקום חודשיים בתכנון המקורי).
4. ‘נתיבי ישראל’ יתאמו את השינויים עם משטרת ישראל, לרבות המשך העבודה בפגרת הפסח.
5. מהנדס המועצה ארמין אברמוביץ’ וסגן ראשת המועצה עו”ד גיא ויצלבסקי יסיירו במקום יחד עם נציגי נת”י ויעקבו מקרוב אחר הסדרי התנועה הזמניים והמענה שסוכם.
לסיכום, עבודות התשתית נועדו לשדרג את הצומת ולהביא לשיפור רמת השירות של כביש 5714.
הקושי הזמני ברור ומבוצע כל מאמץ להקלתו בתקופת העבודות ואנו מבקשים מהתושבים להיאזר בסבלנות ולהתאים עצמם בתקופה זו מתוך הבנת חשיבות הפרויקט לטווח הארוך.

סגן ראשת המועצה עו”ד גיא ויצ’לבסקי בצומת ניצני עוז – פועלים מהשטח
דילוג לתוכן