פריסת מרכזי המחזור ביישוב

תושבים יקרים,

מצורפת טבלתה המפרטת את פריסת מתקני המחזור ביישוב,

טבלת מרכזי מחזור בישוב

דילוג לתוכן