נציגינו במועצה

מליאת המועצה

המליאה היא גוף המאגד נציגים מכל הישובים ובראשו עומדת ראשת המועצה ד”ר גלית שאול וסגניה: סגן ראשת המועצה עו”ד גיא ויצלבסקי, סגן ראשת המועצה חיזקי סיבק וסגן ראשת המועצה יריב יערי (יעריב). במליאה יש נציג אחד לכל ישוב, למעט בת חפר לה יש 4 נציגים ובית יצחק וכפר ויתקין להם יש 2 נציגים (בשל גודלי הישובים(. המליאה מתכנסת אחת לחודש ומקבלת החלטות אסטרטגיות הקשורות לעמק חפר ולישובים.

יש לציין כי בעמק חפר ישנו שלטון דו רבדי, כך שמרבית ההחלטות הקשורות לישובים עצמם מתקבלות על ידי ועדי הישוב, ומליאת המועצה מאשרת נושאי אסטרטגים, תב”רים (תקציבי פיתוח) ומסגרת תקציבים.

נציגי בת חפר במועצה: עו”ד גיא ויצלבסקי, דורון גייר, ירון קומפל ומידד כלפון.

סגן ראשת המועצה – עו”ד גיא ויצלבסקי

לראשונה מאז הקמת בת חפר, המהווה את הישוב הגדול ביותר במועצה, התמנה ברגע היסטורי עו”ד גיא ויצלבסקי לשמש כסגן ראשת המעצה של עמק חפר.

במסגרת זו עו”ד גיא ויצלבסקי ממלא, בין היתר, את התפקידים הבאים:

 • יו”ר ועדת הספורט
 • חבר ועדת הנהלה – כספים
 • חבר ועדת תחבורה
 • חבר ועדת היגוי הרחבת בת חפר
 • חבר ועדת ביטחון
 • חבר בוועדה לקשרי חוץ
 • גיוס כספים לטובת פיתוח עמק חפר
 • אחראי על הקשר בין המועצה לבת חפר

הנהלת המועצה

ההנהלה נפגשת אחת לשבועיים לדיון של מספר שעות בנוגע לנושאים אסטרטגיים וכלכליים שונים של המועצה. לרוב, כל נושא המועלה לאישור מליאת מועצה עובר לפני כן בהנהלת המועצה לשם דיון מעמיק יותר.

ההנהלה כוללת כ-14 חברי מליאה מישובים שונים אשר אושרו לתפקיד על ידי המליאה, ראשת המועצה וסגניה. בניגוד למליאת המועצה בו לכל ישוב יש נציגות, בהנהלה נבחרים החברים על בסיס אישי באופן שלא כל הישובים מקבלים ייצוג. תפקיד חברי ההנהלה לראות את תפיסת עמק חפר ככלל ולא לייצג את הישוב. פעמים רבות, חבר הנהלה אף מנוע מלהצביע בנושאים הקשורים לישוב שלו. יחד עם זאת, אין ספק שנציגות פעילה בהנהלה זו יש בה משמעות ויכולת השפעה עבור הישוב. עד לקדנציה האחרונה היה לבת חפר נציג אחד בלבד בהנהלה וכעת לראשונה מונו שני נציגים מטעם בת חפר.

נציגי בת חפר בהנהלה: עו”ד גיא ויצלבסקי ומידד כלפון.

ועדות

הפעילות במליאה מתבצעת באמצעות ועדות בנושאים שונים. שיבוץ בת חפר בוועדות הוא:

 1. ועדת ספורט – עו”ד גיא ויצלבסקי
 2. ועדת תחבורה – עו”ד גיא ויצלבסקי וירון קומפל
 3. ועדת היגוי הרחבה בת חפר – עו”ד גיא ויצלבסקי, ירון קומפל ודורון גייר
 4. הועדה לקשרי חוץ – עו”ד גיא ויצלבסקי
 5. ועדת המשנה לתכנון ובניה – מידד כלפון
 6. ועדת מכרזים – דורון גייר
 7. ועדת איכות הסביבה – מידד כלפון
 8. ועדת תמרור – ירון קומפל
 9. ועדת ביטחון – עו”ד גיא ויצלבסקי ודורון גייר
 10. ועדת מל”ח (חירום) – ירון קומפל ודורון גייר
 11. ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים – ירון קומפל

חברות קשורות

לבת חפר מינויים בתפקידים בחברות הקשורות למועצת עמק חפר:

 • עמותת הספורט
 • החברה הכלכלית
 • בית גינס

צור קשר

בכל שאלה או צורך בעזרה בנוגע לפעילות המועצה, ניתן לפנות ל:
• חבר המועצה וסגן ראשת המועצה – עו”ד גיא ויצלבסקי: guyw@hefer.org.il
• חבר המועצה – ירון קומפל: yaronk01@zahav.net.il
• חבר המועצה – דורון גייר: heatcenter@gmail.com
• חבר המועצה – מידד כלפון: meidadk@gmail.com

דילוג לתוכן